Stokkebjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-51

Fredningsnr.
292486

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Voldstedet "Herregårdspladsen". Udgravet kælder, 6 x 12,5 m stor, orienteret NØ-SV med op til 1 m høje murværk bevaret. Hele voldstedet måler ca. 130 m i N-S og ca. 80 m i Ø-V.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod syd i Skoven vises en "Herregaardsplads" - en rund Plads omtr. 150 Al. i Diameter, omgiven med en Grav undtagen mod Ø., hvor der er Eng. Siden mod Graven har man truffet Stensat. Ved Gravning paa Tomten har man truffet røde Tegl og fundet "noget Jern". Den er meget overgroet.

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2009 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2009 af murværk mm.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03319
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)