Hylkerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-60

Fredningsnr.
292420

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2 x 25 x 63 m. Midtpartiet hæver sig over den øv- rige langhøj og ligner en selvstændig høj. 4 større sten ses på vestsiden, mod Ø 2. Velbevaret. NMI : Langhøj 2 x 25 x 65 m. (N-S). Midtpartiet hæver sig 1,90 m over den øvrige langhøj, og ligner en selvstændig høj. Midt oppe på midtpartiets vestside ses 4 større sten, muligvis en slags randsten, mod øst ses 2 lignende sten på tilsvarende plads. I langhøjens vestside ses 11 sten, anbragt lidt ure- gelmæssig, men snarest randsten. NV hjørnet af langhøjen bortgravet, ligesom den nordlige del sikkert noget affladet. Men langhøjen iøvrigt velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En vel bevaret Høj paa en aflang, hidtil uopdyrket Banke, N.Ø. for Gaarden. Den kaldes "Stisbakke". Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 2 x 25 x 63 m (N-S). Midtpartiet hæver sig 1,90 m over den øvrige Langhøj, og ligner en selvstændig Høj. Midt oppe paa Midterpartiets Vestside ses 4 større Sten, muligvis en slags Randsten, mod Øst ses 2 lignende Sten paa tilsvarende Plads. I Langhøjens Vestside ses 11 Sten, anbragt lidt uregelmæssigt, men snarest Randsten. NV- hjørnet af Langhøjen bortgravet, ligesom den nordlige Del sikkert noget affladet. Men Langhøjen iøvrigt velbevaret.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,8 x 50 x 18 m, orienteret NNV-SSØ. Midterpartiet hæver sig ca. 1,8 m over resten af højen og ligner en selvstændig høj, ca. 12 m i diameter. I nordenden er højen noget uregelmæssig; her ligger ved højfoden nogle store sten, der må være tilførte. I vestsiden af højen ses 3 store sten, muligvis randsten. I østsiden en rævegrav med rør i åbningen (gammel skade). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)