Saxhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-81

Fredningsnr.
292423

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Saxhøj" 6 x 35 m. Toppen ubeskadiget. Ø, V og N-siden en del afgravet vel ved grusgravning. På toppen rejst et udsigtstårn. Græsgroet og med tæt buskvæskt. Matr.nr. 7a: Høj i skel til matr.nr. 13 af Hølkerup, se denne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved vestre Skjæl ligger en anselig, i dset væsentlige vel bevaret Gravhøj "Saxhøj" kaldet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1899 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 156/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Urne med yngre bronzealders ragekniv. Fundet i stenlag ca. 1 1/2 Al. nede i højen.

1899 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 156/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Saxhøj", 6 x 35 m. Toppen ubeskadiget. Ø.- V. og N. Siden en Del afgravet, vel ved Grusgravning. (Grusgravning bør ikke tillades mere). Paa Toppen rejst et Udsigtstaarn, ret kraftigt men en Del faldefærdigt. Græsgroet og med tæt Buskvækst. (Kunde, hvis den blev ryddet for bevoxning fremtræde som en anselig Høj). (Hverken Ejeren eller hans Kone blev truffet hjemme).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Sakshøj", 4 x 30 m. Ligger på bakketop, hvorfor højens nøjagtige afgrænsning er vanskelig at bedømme. Skeldige over vestlige kant af højen. Bakken har indgravninger, som synes at berøre højfoden mod vest og syd; måske også mod nord og øst. Alt er sket i gammel tid og nu helt tilgroet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)