Skallebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-83

Fredningsnr.
292424

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Skallebjerg" 4 x 40 m. Tæt tilgroet med krat og van- skelig at bestige. Af sydsiden er en del afgravet ved grus- gravning og mod N ses et større tilgroet hul.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for Gaarden ligger en Høj "Skallebjerg" kaldet. Lige oven i den er fundet en med Sten dækket Lerurne staaende løst nedsat i Jorden. Heri var en lille Broncering. Omkring Højen skal være 2 Kredse med Sten; de yderste Størst. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skallebjerg" 4 x 40 m. Tæt tilgroet med Krat og vanskelig at besigtige. Af Sydsiden er en Del afgravet ved Grusgravning og mod Nord ses et større tilgroet Hul.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Skallebjerg", 3,7 x 30 x 26 m. Fladt hul i toppen, hvorfra der går en bred kløft mod NØ. Sydsiden stejlt afgravet. Rævegrave mod vest. I øvrigt ujævn overflade. I slugten mod nord en rævegang foret med et cementrør. Rævegrav i sydsiden. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)