Partes Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-126

Fredningsnr.
292418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 30 m. I toppen en stor sænkning fra den ene side til den anden. Heri en dynge store sten, opkastet under den ud- gravning, det har lavet sænkningen. NMI: (Ejeren fortalte, at udgravningen aldrig blev ført til ende, da man stødte på så mange sten. Graven er såle- des nok urørt). Bevokset med græs og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget højt, Ø. for Gaarden ligger den såkaldte "Partes Høj" eller Troldebakke [Partes = Paradis -navnet skyldes udsigten]. Der er gravet en stor Grøft ned fra oven, hvorved Højen ses meget stenfyldt. Om fund vides Intet. [se endv. sb 261]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 30 m. I Toppen en stor Sænkning fra den ene Side til den anden. Heri ses en Dynge mest meget store Sten, opkastet under den Udgravning, der har lavet Sænkningen. (Ejeren fortalte, at Udgravningen aldrig blev ført til Ende, da man stødte paa saa mange Sten. Graven er saaledes nok urørt.) Bevoxet meed Græs og Buske. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Troldbakke", 2 x 25 m. I toppen en stor gammel nedgravning; heri ligger en bunke store sten (ryddet stenkiste ?). Højen og den tilgrænsende mark afgræsses p.t. af heste, der imidlertid ikke har skadet overfladen, og som holder opvæksten nede. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)