Abildøre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-128

Fredningsnr.
292425

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 2,75 x 26 x 30 m. Midt på højen står resterne af et firsidet dyssekammer. Randsten: NØ 3, NV 6, SV 3, SØ 7. Bevokset med græs og buske. NMI : Langdysse, 3,25 x 26 x 30 m. (NØ-SV). Midt på højen står res- terne af et firsidet dyssekammer., 1,2 x 0,85m stort. Dy.0,75 m, orienteret i højens retning. Bevaret er den SØ. langvæg , der består af en stenblok. NV siden og overliggeren mangler. Store randsten: NØ: 3, SØ: 7, NV: 6, SV: 3. Endvidere ligger på NV- siden endnu et par store sten. (På SØ-siden er fornylig plantet birk. Ejeren lovede at fjerne dem til efteråret.) Bevokset med græs og buske. Bør restaureres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bankerne lige ved Stranden ligger i ikkun 28 Skridts Afstand fra Hinanden tvende Langdysser (se grundplanen)[sb 128 og sb 129]. Den nordre ligger i Retningen N.Ø.-S.V., er 20' br. og har oprindelig været omtr. 45' lang. Midt i Dyssen ligger et Gravkammer, hvis Dæksten og ene Sidesten nu mangler, men som har været c. 4' l. og ligget i samme Retning som Dyssen. Dennes Randstene ligge for største Delen omvæltede; der har været 9-10 paa hver Side, 3 for hver Ende. Ved Gravning i Banken, hvorpaa Langdyssen ligger,er en Del af den sydvestre Ende forstyrret. - Det synes, som om Randstenene have vendt en flad Side indad. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 3,25 x 26 x 30 m (NØ-SV). Midt paa Højen staar Resterne af et firsidet Dyssekammer, 1,2 x 0,85 m stort. Dy. 0,75 m., orienteret i Højens Retning. Bevaret er den SØ Langvæg, der bestaar af en stor Stenblok, endvidere de to Kortvægge, der hver bestaar af en Stenblok. NV Siden og Overliggeren mangler. Store Randsten: NØ: 3, SØ: 7, NV: 6, SV: 3. Endvidere ligger paa NV-siden endnu et Par store Sten. (Paa SØ Siden er fornylig plantet Birk. Ejeren lovede at fjerne dem til Efteraaret.) Bevoxet med Græs og Buske. Bør restaureres.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 1,5 x 24 x 20 m, orienteret NNØ-SSV. Randsten : N : 3; Ø : 7 (+ måske en udvæltet); S : 4 ( den ene måske oprindelig dæksten på kammeret ?); V : 6. Stenene står noget uregelmæssigt. Midt på højen rester af et dyssekammer NNØ-SSV; bevaret er gavlstenene og den østlige sidesten. Længde indvendig 1,4 m; bredde ca. 1 m; højde 0,75 m. ** Seværdighedsforklaring ** To pæne langhøje med smuk beliggenhed. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)