Abildøre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030402-129

Fredningsnr.
292426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 2 x 16 x 25 m. midt på højen står resterne af et dyssekammer. Bevaret er den NV-langside, der består af en vældig stenblok sprængt i 4 dele. Randsten: NV 3, NØ 9, SØ 0, SV 8. NMI : Langdysse 2 x 16 x 25 m. (NV-SØ). Midt på højen står resterne af et dyssekammer orienteret på tværs af højens retning. Be- varet er den NV. langside, der består af en vældig stenblok sprængt i 4 dele, de 3 dele på plads, den fjerde væltet, end- videre den NØ. kortvæg, der består af en stenblok. Den SØ. langvæg er væltet og næsten dækket af jord og græs. Mod SV står overfor hinanden 2 høje gangsten. Inde i kammeret ligger en stor sten. Kammerets størrelse 1 x 2 m. Dy. 1,20 m. I hø- jens SØ. udkant står resterne af et dyssekammer orienteret i dannet af en stor stenblok. Ligeledes er begge kortsider be- varet, den NV. halvt væltet ind i kammeret, den SØ. faldet udefter. Dækstenen mangler. Ejeren kan huske, at overliggeren står i Egebjerggaardens have lige ud mod vejen til Nykøbing, som mindesten for Grundtvigs mor, hvis fødehjem var Egebjerg- gaarden. Kamrets størrelse 0,65 x 1,65 m Dy. 1,15 m. Rand- sten ; NV: 3, NØ: 9, SØ: 0, SV: 8. Nogle meter af højens SØ. del bortgravet. Bør restaureres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bankerne lige ved Stranden ligger i ikkun 28 Skridts Afstand fra Hinanden tvende Langdysser (se grundplanen)[sb 128 og sb 129]. Den anden Langdysse ligger i Retningen N.V.-S.Ø. Den er c. 74' l. 24' br. 20' fra den nordvestre Ende ligger en Gangbygning med et af oprindelig to kolossale Sidestene og en Endesten dannet 8' l. 2'10" br. Kammer og en 2 1/2' l. Gang mod S.V., der saa at sige afsluttes ved en af Randstenene. Gravkammeret har ikke i Mands Minde haft Dæksten. - 20' herfra ligger et firkantet Kammer i sammer Retning som Dyssen 4'5" l. 2'3" br., dannet af 2 Side= og 2 Endestene og med en flad Dæksten, der saa lang Tid man kan huske har ligget nedgleden. Af Langdyssens Randsten er kun en Del tilbage i opret Stilling. Endestenene mod N.V. ere 3 i Tal. Mod S.Ø. er Dyssen forstyrret. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 2 x 16 x 25 m (NV-SØ). Midt paa Højen staar Resterne af et Dyssekammer orienteret paa tværs af Højens Retning. Bevaret er den NV Langside, der bestaar af en vældig Stenblok sprængt i 4 Dele, de 3 Dele paa Plads, den fjerde væltet, endvidere den NØ Kortvæg, der bestaar af en Stenblok. Den SØ Langvæg er væltet og næsten dækket af Jord og Græs. Mod SV staar overfor hinanden 2 høje Gangsten. Inde i Kammeret ligger en stor Sten. Kammerets Størrelse 1 x 2 m. Dy. 1,20 m. I Højens SØ Udkant staar Resterene af et Dyssekammer orienteret i Højens Retning. Bevaret er den SV og den NØ Langvæg, hver dannet af en stor Stenblok. Ligeledes er begge Kortsider bevaret, den NV halvt væltet ind i Kammeret, den SØ faldet udefter. Dækstenen mangler. Ejeren kan huske, at Overliggeren staar i Egebjerggaardens Have lige ud mod Vejen til Nykøbing, som Mindesten for Grundtvigs Mor, hvis Fødested var Egebjerg-gaarden. Kamrets Størrelse 0,65 x 1,65 m. Dy. 1,15 m. Randsten: NV: 3, NØ: 9, SØ 0, SV: 8. Nogle Meter af Højens SØ del bortgravet. Bør restaureres.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 1,5 x 25 x 16 m, orienteret ØSØ-VNV. Randsten : V : 2; N : 9; Ø : 2; S : 10. Der er muligvis bortgravet lidt fyld i den østlige ende af højen i gammel tid. Midt i højen rester af et dyssekammer, orienteret NNØ-SSV. Bevaret er en meget stor sidesten mod vest, der nu er kløvet i 3 dele, en gavlsten mod nord, samt en kort gang mod syd, bestående af 1 par bæresten. I kammeret liger en stor sten (indvæltet sidesten ?). Selve kammerets længde indvendig ca. 2,6 m, bredde ca. 1,1 m, højde 1,2 m. I østenden af højen et kammer, orienteret ØSØ-VNV, bygget af 4 sten. Gavlstenene væltet; ingen dæksten. Indvendige mål : længde ca. 1,6 m, bredde 0,8 m, højde 0,9 m. ** Seværdighedsforklaring ** To pæne langhøje med smuk beliggenhed. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)