Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-36

Fredningsnr.
503327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, knap 2 m lang, væltet. Har stået ved eller på en helt ødelagt mindre høj. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En middelstor Høj, tildels udgravet; deri fundet en enkelt Potte. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, knap 2 m l., væltet. Har staaet ved eller paa en helt ødelagt, mindre Høj. I Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 9 m. Totalt forgravet i krat. Større nedgravning 4 m NV-SØ x 3 m midt i indgravningen fra 3 sider i SSV, SØ og V. Bredest i SSV ca. 3 m, 1,5 m i SØ, 1 m i V. Gravet indtil centrale nedgravning. Flere sten synlige på højrest. Væltet bautasten ved røsens S-fod, stenens top mod N. 1,5 m lang firkantet basis. 0,8 x 0,8 x 0,6 x 0,3 m. Foden synes afkløvet. Adskillige marksten omkring foden. Stendynge noget V for højen. Højen tæt bevokset med eg, kirsebær, røn, birk, enebær. Underbevoksning af kaprifolie og brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)