Faarevejle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-5

Fredningsnr.
292329

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skaller

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer i ubetydelig rest af høj. På plads er 2 gangsten og 3 sidesten, der dog er væltede. Overliggeren er skredet ned mellem bærestenene. I have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S.f. Grd. ligger paa en Højde en af en rund Jordhøj omgiven mindre Gangbygning, hvis Kammer har været bygget af 5-6 til Dels borttagne Sidestene og været 6' l. Dækstenen, der har haft en flad Overside uden Huller, er skreden ned mellem Sidestenene. Af Gangen, der har vendt mod SØ ere de to inderste Sidestene bevarede. Fylden i Jordhøjen er mærkelig ved at bestaa af Østers- og andre Strandskaller, hvorimellem en enkelt Stump Knokkel, saa at det kunde se ud som den var hentet ved en Kjøkkenmødding, hvortil dog intet Spor er længer paa Lodden. En foretaget Eftergravning viste forøvrigt at Laget ikke havde nogen større Interesse; Benstumperne vare meget smaa. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1874 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i ubetydelig Rest af Høj. Paa Plads er 2 Gangsten og 3 Sidesten, der dog er væltede. Overliggeren er skredet ned mellem Bærestenene. I Have.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille højrest, 0,7 x 6 m, omsat med stengærde. Heri sammenstyrtet kammer af en dysse eller lille jættestue. Gang mod øst, bestående af 2 bæresten. Kammer : 1 væltet og 3 stående bæresten; den ene delvis sprængt. Nedskredet dæksten, der ikke synes stor nok til at kunne dække hele kammeret. Der har antagelig været ca. 2 bæresten yderligere. Ca. 12 m nord for dyssen ligger et fint ældre lysthus. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)