Sandgravshøjen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-13

Fredningsnr.
292224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Sandgravshøjen". Rest af anselig høj. Den bevarede del er ca. 3 m høj, ca. 15 m nord-syd og ca. 20 m øst-vest. Der er dybe skår efter grustagning i SØ og SV. Højen er stejlt afgravet i nord langs tidligere skel. I toppen af højen er en ca. 1,5 x 1,5 m stor fordybning efter gammel nedgravning. Bevokset med græs, spredte buske og mindre løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sandgravshøjen i Skjellet til Nr. 24, inden for hvilken Lod den navnlig er nedpløjet.

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0286
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0286
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sandgravshøjen". Rest af anselig høj. Den bevarede del er ca. 3 m høj, ca. 15 m nord-syd og ca. 20 m øst-vest. Der er dybe skår efter grustagning i SØ og SV. Højen er stejlt afgravet i nord langs tidligere skel. I toppen af højen er en ca. 1,5 x 1,5 m stor fordybning efter gammel nedgravning. Bevokset med græs, spredte buske og mindre løvtræer.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)