Kæmpebakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-20

Fredningsnr.
30222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Kæmpebakken", 3,5 x 18 m. Afgravet fra alle sider. Sænk- ning i toppen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kjæmpebakken" er en anselig Gravhøj, nogenlunde bevaret. Ved Gravning i den for c. 40 Aar siden [ca.1834] er fundet "en Jydepotte" i Toppen. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kæmpebakken", 3,5 x 18 m. Afgravet fra alle Sider. Sænkning i Toppen. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj "Kæmpebakken". Større jævnt kuplet høj. Sænkning, nu tilvokset, ses i den sydlige del af toppen. Mål: 4,5x18,9x14,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger ca 50 m fra landevej. Adgang kan etableres i skel. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)