Adelersborg Bjerge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-25

Fredningsnr.
30221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 1/6 1942. Dekl. tingl. 18/10 1972. Høj, 1,5 x 9 m. Forgravet i siderne. Sænkning i toppen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] 21-25.Lavt ved Stranden ligger 5 smaa Høje af hvilke den østligste [sb.21] er helt overpløjet; de andre delvis overpløjede eller ryddede. I 2 af Højene er fundet Urner med brændte Ben og en Bronzeknap. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 9 m, forgravet i Siderne. Sænkning i Toppen. Kun [sb.] Nr.25 er tilbage.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj med forgravede sider og sænkning i toppen. Mod øst ses ved højfoden toppen af en randsten. Mål: 1,5x11,8x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Uanselig lille høj lige op til landevej. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)