Risholm (Skelhøj)
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100106-125

Fredningsnr.
071321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 3 x 15 x 30 m Ø-V. På den østlige del er før fred- ningsloven plantet frugtræer. Den øvrige del af højen er bevokset med højt græs og enkelte fyr. I toppen en bevokset dyb nedgravning og en dyb markskelgrøft Ø-V gennem højens vestlige del. NMI: Højen bør fredes i sin helhed. Østlige del: V. Mellerup Øvrige del: Serridslev sogn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa flad Mark, 55' i Diam. 12' h. I Midten er der foretaget en firkantet Udgravning, 23 1/2' l. 11 1/2' br., med en 37' l. 5 1/2' br. Udkastning mod V lige til Bunden. Höien bestaar af 2 Lag; den oprindelige Kjærne bestaar af Lyngtörv, der naaer op til c 3' fra Höiens Overflade og er dækket med et Lag af lyst Muld. I Bunden af det gravede Hul ses et stort, stenbygget Gravkammer, af hvilket kun den ene Overligger, en 5' l. 2' tyk Stenblok, er blottet og sprængt. Indgangen, der har vendt i S.V. er adsplittet. Selve Gravkammeret er endnu ikke undersögt. No. 1-23 ere beliggende paa flad Mark.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.75 høj, 22.00 i Diam. Udgravet med et 8.00 stort Hul, nu 1.80 dybt og lynggroet. Et Dige gaar i Ø-V over Højen; syd herfor Plantage, mod Nord lynggroet i Hede.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Skel til Serritslev Sogn = Serritslev No 1 [100110-1].

1931 Museal udgravning
Journal nr.: 066/1931
Vendsyssel Historiske Museum
Efter anmeldelse om fund af sten ved gravning i østre del af Skelhøj foretoges en undersøgelse ved VHM. Herved fremkom en lille, tidligere forstyrret stenkiste med enkelte brændte knogler. Over kisten fandtes to brandpletter og to urnegrave, alle dækket af en sten.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 3 x 15 (N-S) x 30 (Ø-V). Paa den østlige Del (Matrnr. V. Mellerup 1n) er før Fredningsloven plantet Frugttræer. Den øvrige Del af Højen, der hører til Serritslev Sogn, er bevoxet med højt Græs og enkelte Fyr. I Toppen en bevoxet dyb Nedgravning og en dyb Markskelgrøft Ø-V gennem Højens vestlige Del. Højen bør fredes i sin Helhed.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Irregulær langhøj beliggende i kratbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)