Dragsholm Jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-46

Fredningsnr.
302223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3022-23, 22, 21. Tingl.: 19/11 1928, kammerherre, hofjægermester G.F. de Falsen lensbaron Zytphen Adeler til Dragsholm. Høj, 3,5 x 21 m. I toppen en eftergroet sænkning, mod vest brud. Foden delvis bortgravet. Græsklædt med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I alt 4 [sb.45-48] har ligget paa de forskjellige Bakketoppe paa Markerne ud imod Lammefjorden. - Om Fund i alle disse Høje kunde intet oplyses, i en skulde dog være fundet et Bronzesværd eller Dolk.[[Deraf [af sb.45-48] 3 [sb.46-48] endnu anselige og fredningsværdige]]. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 21 m. I Toppen en eftergroet Sænkning, mod Vest Brud. Foden delvis bortpløjet. Græsklædt med Krat i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Meget stor kuplet høj. Den sydlige side er noget afgravet. Ca 1 meter oppe på sydsiden af højen ses 3 sten, ca 0,75 meter brede og 1 meter over højens overflade, der står tæt sammen. Ved sydlige højfod ses 1 randsten. Flere store rævegrave i den sydlige højside. Højen tæt bevokset med krat af slåen. Mål: 3,5x32x26 m. ** Seværdighedsforklaring ** Høj markant beliggende i terrænet. Kan ses viden om og bør derfor plejes. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)