Stubberup
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-38

Fredningsnr.
302220

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. Foden mod S afskåret af sti. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Foden mod S. afskaaret af Sti. Træbevokset i Skov.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj, der er afskåret ved højens sydlige fod af en skovvej. På højens nordlige side ligger en større sten, 0,5x0,4 m og 0,3 m over højens overflade. Mål: 1x13x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Høj der ligger i lille skov. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1375
Odsherreds Museum
Nedlæggelse af vandledning.

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 1375
Odsherreds Museum
Ca. 15 m fra højens fod mod vest fremkom spor af en større affaldsgrube indeholdende skallag, store sten og opløst keramik fra yngre bronzealder.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1375
Odsherreds Museum
Højen målte ca. 1 m i højde og lå på en bakkekam i terrænet.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)