Dragsholm Jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-47

Fredningsnr.
302222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3022-23, 22, 21. Tingl.: 19/11 1928, kammerherre, hofjægermester G.F. de Falsen lensbaron Zytphen Adeler til Dragsholm. Høj, 3,5 x 27 m i Ø-V, 20 m i N-S. Højfoden mod V og N bort- pløjet. Randsten mod vest. Delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I alt 4 [sb.45-48] har ligget paa de forskjellige Bakketoppe paa Markerne ud imod Lammefjorden. - Om Fund i alle disse Høje kunde intet oplyses, i en skulde dog være fundet et Bronzesværd eller Dolk.[[Deraf [af sb.45-48] 3 [sb.46-48] endnu anselige og fredningsværdige]]. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 27 m i Ø.-V., 20 m i N.-S. Højfoden mod V. og N. bortpløjet. Randsten mod V. Delvis kratbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
S for kuplet høj, beliggende på bakkedrag ned mod Lammefjorden. Højen vokset til i krat. Mål: 3,5x34x30 m. ** Seværdighedsforklaring ** Høj der ligger markant i terrænet og kan ses viden om. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)