Dragsholm Jorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-48

Fredningsnr.
302221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3022-23, 22, 21. Tingl.: 19/11 1928, kammerherre, hofjægermester G.F de Falsen lensbaron Zytphen Adeler til Dragsholm. Høj, 4 x 28 m i Ø-V, 20 m i N-S. Søndre fod afgravet. Mod syd 7 sten i en 4 m l. række. Delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I alt 4 [sb.45-48] har ligget paa de forskjellige Bakketoppe paa Markerne ud imod Lammefjorden. - Om Fund i alle disse Høje kunde intet oplyses, i en skulde dog være fundet et Bronzesværd eller Dolk.[[Deraf [af sb.45-48] 3 [sb.46-48] endnu anselige og fredningsværdige]]. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 28 m. i Ø.-V., 20 m. i N.-S. Søndre Fod afgravet. Mod Syd 7 Sten i en 4 m. l. Række. Delvis Kratbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor kuplet høj på bakketop ud mod Lammefjorden. Sænkning ses i toppen. Vest for højen på udyrket stykke ned mod landevejen er plantet graner (1-5 år). De fleste af træerne er gået ud, der bør gøres opmærksom på 5 meter zonen og fredningsnævnet skal give tilladelse. . Mål: Højdemål: 4 m. ** Seværdighedsforklaring ** Gruppe på tre høje beliggende på mark. Højene ligger på top af bakkedrag og kan ses viden om. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)