Kaarup
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-58

Fredningsnr.
29227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2922-7, 8. Ejerl.: Ordrup og Kaarup. Langdysse, 12,5 m l, 5 m br. Randsten : mod N 4, mod Ø 7, mod S 4 og mod V 8. 5 m fra nordenden findes et kammer, best. af 2 bæresten. Græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lavt mod NV ligger en Langdysse i Retningen SSV-NNØ 38 1/2' lang, 17' br. med et aflangt firkantet Gravkammer i modsat Retning af Dyssen 19' fra nnø Ende. Kun 1 Ende- og 1 Sidesten er bleven tilbage. Dækstenen er ført et Stykke bort og bleven liggende ved Randstenene mod VNV. Af Randsten har Dyssen haft 9-10 paa hver Side, en Del af dem mangle, 3 Endestene mod NNØ og vist lige saa mange mod SSV. Endestenene have været noget større end de andre Randstene, alle vende en jævn Side udad og have i det hele et aflangt Gjennemsnit. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12,5 m. l., 5 m br. Randsten: mod N. 4; mod Ø. 7; mod S. 4 og mod V. 8. 5 m fra Nordenden findes et Kammer, bestaaende af 2 Bæresten. Græsklædt i Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse ca. N-S orienteret. En del randsten er bevaret, flere af stenene er rejste. Mod N taltes 4, Ø - 7, S - 4, V - 8. Ca. 5 meter fra nordenden er bevaret 2 bæresten til kammeret. Jordhøjen er bevaret indtil 1 meters højde. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen ligger op til vej i sommerhusområde. Dyssen er nu helt overgroet med brombærkrat. I plejet tilstand ville den være en seværdighed for sommerhusområdet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)