Kaarup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-59

Fredningsnr.
292214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerl.: Ordrup og Kaarup. Høj, 1,25 x 10 m. Større sten på toppen. Græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Knarbo Klint har ligget en Række 6-7 smaa Høje [sb.59-65], af hvilke de 4 sydligste [sb.59-65] endnu ere bevarede... Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 10 m. Større Sten paa Toppen. Græsklædt i Skov.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre kuplet høj, 1,1 x 10 x 10,6 m, beliggende yderst på kystskrænt. Stor sten ses på SØ-lige højside. Sommerhus beliggende 15 m NØ for højen. Huset er af ældre dato. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende på sommerhusgrund - ej tilgængelig. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra NNØ