Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-37

Fredningsnr.
503326

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 0,75 x 14 m. Flad sænkning i top. Kratbevokset i lyng.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Stenhøje [sb.37A-B], nu næsten ødelagte; i den ene skal der for mange Aar siden være fundet et Par Metalringe. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 0,75 x 14 m. Flad Sænkning i Top. Kratbevokset i Lyng.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 1 x 13 m.. I krat. Indre og V.delen af højen stærkt afgravet. Højen skråner mod V. Spor af gl. indgravning fra V foden. Mulig jordbunke i SV, hvor højomridset er noget sløret. Enkelte, o,3 x 0,4 m, store sten synlige på S-delen af højen. Tæt bevokset med eg, enkelt kirsebær og røn. Kaprifoliekrat omkring træerne. Begyndende underbevoksning af brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)