Hyrehøvene
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-75

Fredningsnr.
29226

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2922-4, 3, 6. Ejerl.: Ordrup og Karup. Dekl. tingl.: 19/11 1928 (Kammerherre, Hofjægermester, G.F. de Falsen Lensbaron Zytphen-Adeler til Dragsholm) Høj, "Hyrehøj", 4 m h, 20 m br. i Ø-V, 13 m br. i N-S. Søndre del forgravet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hyrehøvene" sydlig paa Lodden 2 Høje [sb.75-76], hvoraf den ene er overpløjet [sb.76].[[Ved [sb.] 75 fundet Skiveøkse; denne fredet]]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hyrehøj", 4 m. h. 20 m. br. i Ø.-V., 13 m. br. i N.-S. Søndre Del bortgravet. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Hyrehøj". I toppen ses flere sten. Den sydlige del af højen er bortgravety idet højen ligger op til gammelt grustagningshul. Højens sider er tæt bevokset med slåenkrat undtagen i toppen og i siden mod syd. Op ad højens nordlige side er slidt en sti der har formet en slags trappe. Stien er uden vegetation og flere sten ses. Mindesten jvf 2079/66 tilsyneladende væk - eller vokset til i slåen. 26 m NØ for Hyrehøj ses levende hegn af små (under 5 år gamle) fyrretræer omkring nyopført sommerhus. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)