Ørehøve
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-69

Fredningsnr.
292215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerl.: Ordrup og Kaarup. Høj af "Orehøje"(omfatter sb. 69a og 70a) 3 x 14 m. Noget forgravet i østre side.Småhuller i toppen. Græs-og lyng- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Ø paa Lodden har ligget de 3 Ørehøve [sb.69a+70a+71], hvoraf de 2 [form. 69A+70A] endnu ere bevarede. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Orehøje", 3 x 14 m. Noget forgravet i østre Side. Smaahuller i Toppen. Græs- og Lyngklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den ene af de tre Orehøje. Slåenkrat vokser tæt på SØ-lige højside. ** Seværdighedsforklaring ** Tre høje beliggende meget markant på top af bakkedrag med udsigt over Sejrøbugten. Ligger på Statsskovområde. Adgang til fods. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)