Høje Sten
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-73

Fredningsnr.
29224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2922-4, 3, 6. Ejerl.: Ordrup og Kaarup. Fritstående bautasten, "Høje Sten". 1,4 m h., 1,5 m br. for- neden og indtil 0,75 m tyk.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hælden af en Banke ved Skjellet til Nr. 8 af Ordrup staar en 4'9" h. Sten, med 2 Sideflader 1'9" tyk, flad paa Ø.siden, hvor den forneden er 4'5" br. hvælvet til den anden Side. Den skal være lige saa dybt i Jorden som over den. Man vil vide at den tjener eller har tjent som Sømærke. Sikkert er det, at Stenen er rejst med Menneskehaand.

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Bautasten, "Høje Sten", 1,4 m. h., 1,5 m br. forneden og indtil 0,75 m. tyk.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående bautasten, 2,1 x 1,5 x 0,7 m, tæt ved naturlig ? bakketop. Udstykning af sommerhuse ca. 35 meter øst for stenen. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende ca. 50 meter fra offentlig vej, der går ud til Ordrup Næs. Bør skiltes ved vejen, hvorfra stenen har en monumental virkning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)