Ordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-82

Fredningsnr.
292361

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 1101 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkredse. Bestående af to koncentriske stenkredse med en diameter på henholdsvis 4 og 14 m. I den inderste kreds vender stenenes flader indaf, i den yderste vender de udad. Begge cirkler er komplette. Mellem dem ligger flere sten i et ikke synligt mønster.
Undersøgelsehistorie  (16)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hen imod Lodden sø Hjørne findes en Sandplet, hvorpaa ses nogle ved Vinden blottede Ildsteder af sammenhobede Stene, ildskjørnede og med Kul imellem. Der ligger talrige Skaar strøt omkring dem i Sandet, som synes at tilhøre Stenalderen, navnlig fandtes et Skaar, hvis Sirater bestemt henfører det til Stenalderen. Tilmed forekom enkelte Flintspaaner.

1938 Genstand givet til museum
Journal nr.: 769/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal besigtigelse
Journal nr.: 769/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sikkert Jernalder.[Jvnf. sb.185 og 260. De tre sb.nr. ligger på samme matr.nr., men har ellers ikke noget tilfælles].

1938 Privat opsamling
Journal nr.: 769/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 876/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smst. tykn. sl. Økse, 1 Spaanskraber, 1 Knude, Bopladsfund.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 581/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet synes at være en overpløjet Høj.

1956 Privat opsamling
Journal nr.: 876/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 581/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Genstand givet til museum
Journal nr.: 876/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Journal nr.: 618/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal udgravning
Journal nr.: 3364/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter fjernelsen af overjorden fremkom der, to helt komplette stencirkler. Den ydre var lidt over 16 meter og den indre 4 meter i diameter. På fladen mellem stencirklerne enkelte mørke pletter og trækulsholdige nedgravninger. Ingen sten i anlægget blev fjernet eller flyttet i forbindelse med undersøgelsen. På en af stenene var et tydeligt skåltegn. Mod sydvest udenfor den ydre stenring fandtes et kulturlag og en grube fra førromersk jernalder (C 43427-433). Undersøgelsen viste, at anlægget tilhører en sen bronzealderbegravelse, der overlejres af en førromersk boplads. Hvornår centralgraven er forstyrret kunne ikke entydigt fastlægges, men det kan være sket allerede i oldtiden. (Beretning på Nationalmuseet).

1989 Tinglysning
Journal nr.: F53-3551
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3551
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkredse. Bestående af to koncentriske stenkredse med en diameter på henholdsvis 4 og 14 m. I den inderste kreds vender stenenes flader indad, i den yderste vender de udad. Begge cirkler er komplette. Mellem dem ligger flere sten i et ikke synligt mønster.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)