Brokkenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-83

Fredningsnr.
29222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Stenkappe

Fredningstekst
Ejerl.: Ordrup og Kaarup. Dekl. tingl.: 19/11 1928 Kammerherre, Hofjægermester G.F de Falsen Lensbaron Zytphen-Adeler til Dragsholm. Høj, "Brokkenhøj", 3m h, 21 m br i Ø-V, 18 m br. i N-S. Side afgravet mod SØ. Enkelte randsten. Græskl. med buske i uop- dyrket ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brokkenhøj" er en anselig meget stenfyldt Høj ude paa Næsset. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brokkenhøj", 3 m. h., 21 m. br. i Ø.-V., 18 m. br. i N.-S. Lidt afgravet mod SØ. Enkelte Randsten. Græsklædt med Buske i uopdyrket Ager. Sag om planlagte forstyrrelser af Værnemagten, se journr.803/44.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor kuplet høj, 4,3 x 22 x 18 m, der er lidt afgravet mod syd og sydøst. Fra højsiden titter flere håndstore sten frem. Enkelte randsten mod syd. På toppen ses firkantet betonmærke 20 cm over højens overflade. I toppen af pælen indridset et +. På siden står AP/(m). Højen er nyplejet, en del af det afskårne krat ligger endnu på højens sider mod NV og ved østlige højfod. Bør genbesigtiges for at kontrollere om det er væk. Ca. 5 m nord for højfoden ses ved vejkanten transformator 2283/11 - disp.? ** Seværdighedsforklaring ** Højen er seværdig. Fra dens top er der udsigt til både Sejrøbugten og Isefjord. Den ligger i sommerhusområde. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)