Lynghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-90

Fredningsnr.
292222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Fårevejle og Ris byer, matr.nr. 16n. Gravhøj: "Lynghøj" eller "Rishøj". Gravhøjen er 2,5 - 3,0 m høj. Diameter ca. 20 m. I nordsiden findes en gammel, tilplantet grusgrav 15 m lang i øst-vestlig retning og 8 m bred. I toppen findes fire svære betonfundamenter fra et udsigts- tårn. Højen har tidligere været overpløjet og har en ca. 3 m bred udpløjningszone i øst og syd. Beliggende i lille ahornlund.
Undersøgelsehistorie

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lynghøj" overpløjet; intet fundet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1978 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøjen er 2,5-3,0 m høj. Diameter ca. 20 m. I nordsiden findes en gammel, tilplantet grusgrav 15 m lang i øst-,vestlig retning og 8 m bred. I toppen findes fire svære betonfundamenter fra et udsigtstårn. Højen har tidligere været overpløjet og har en ca. 3 m bred udpløjningszone i øst og syd. Beliggende i lille ahornlund.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 20 x 10 m. Som beskrevet på blå kort. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum