Kløvbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-91

Fredningsnr.
292358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Faarevejle/Riis byer, matr.nr. 16c. På bakketoppen Kløvbjerg en nærmest rektangulær stensætning 5,90 m N-S x 2,5 - 3,8 m bred, dannet af mindst 23 sten. Inden for stenkredsen mange mindre sten. Stenkredsen ligger i et udyrket område med krat og gamle fyrretræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kløvbjerg" en til Dels ryddet Høj, i hvilken der er fundet en stensat Gravkiste godt af Mandslængde i Retningen V-Ø, 1 Al. 7" br; lidt af den staar endnu tilbage. Enkelte flade Stene laa paa Bunden, og derpaa fin sortsmuldret Jord, men der fandtes forøvrigt intet. Oven i Højen stod en Urne med brændte Ben. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1978 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På bakketoppen "Kløvbjerg" en nærmest rektangulær stensætning 5,90 m NS - 3,8 m bred, dannet af mindst 23 sten. Indenfor stenkredsen mange mindre sten. Stenkredsen ligger i et udyrket område med krat og gamle fyrretræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensætning, 0,3 x 5,9 x 3,8 m, orienteret ØNØ - VSV; BEMÆRK : ændret orientering ! Trapezoid; længde ØNØ-VSV 5,9 m; bredde 2,5 - 3,8 m. Består af en ramme af sten; ved mit besøg sås ca. 20 sten; ifølge fredningsbeskrivelsen er der mindst 23 sten. Området indenfor rammen er fyldt op med jord og sten. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)