Hjelmsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100110-8

Fredningsnr.
071312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,75 x 25 m. I toppen et stort, tilgroet hul ca. 10 m i diameter og 1,7 m dybt. Mod V en tilgroet kløft og en af- gravning med utilgroet, nærmest lodret skrænt. Lynggroet med spredte graner. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.75 høj; Diam 25.00. I Toppen et 6.50 stort Hul, aabent mod Vest, nu 2,25 dybt og græsgroet. I Hullet ses Skaar af mindst 2 Urner. Lynggroet i Ager. Undersøgt af Museet 1896; der fandtes Flintspydene A 15206-07 og Lerkar og Sporer C 8783-84.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3.75 x 25 m. I Toppen et stort tilgroet Hul ca. 10 m. i Diameter og 1,7 m. dybt. Mod Vest en tilgroet Kløft og en Afgravning med utilgroet, nærmest lodret Skrænt. Lynggroet og med spredte Graner i Ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)