Risegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-98

Fredningsnr.
292359

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Overpløjet?

Tegl, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Fårevejle og Ris byer, matr.nr. 17a. Stenkiste i skrænt. Stenkisten er 2 m lang og orienteret SØ-NV. I nordsiden ses 4 bæresten, 1 bæresten i hver kortside. Kistens sydside er skjult i en lav skrænt. Af bærestenen er op til 60 cm synlige. Kisten er dækket af 2 store heller, den østlige måler 1,15 x 0,80 x 0,50 m, men er knækket i 2 stykker. Den vestlige måler 1,15 x 0,80 x 0,25 m. Kammeret jordfyldt med en rævegang. 4 m øst for stenkisten findes en formodet teglovn, der er omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lodden ligger 3 Høje [sb.96-98], den ene Teglhøv kaldet [mulig sb.96], der har været meget stenfyldt, er for største Delen bortgravet. Paa Højen nordøstligst derfor [sb.97?] siges Kirken at skulle have ligget før den fik sin nuværende Plads. Der findes vel Teglstumper paa Højen, men de ere vistnok førte ud fra Gaarden for at tjene som Mergel. Den tredje Høj er overpløjet [sb.98?].

1910 Genstand givet til museum
Journal nr.: 166/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 166/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Alle [sb.96-98] sløjfede.

1978 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste i skrænt. Stenkisten er 2 m lang og orienteret SØ-NV. I Nordsiden ses 4 bæresten, 1 bæresten i hver kortside. Kistens sydside er skjult i en lav skrænt. Af bærestenene er op til 60 cm synlige. Kisten er dækket af 2 store heller, den østlige måler 1,15 x 0,80 x 0,15 m, men er knækket i 2 stykker. Den vestlige måler 1,15 x 0,80 x 0,25 m. Kammeret jordfyldt med en rævegang. 4 m øst for stenkisten findes en formodet teglovn, der er omfattet af fredningen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste, 0,6 x 2 x 1,2 m, orienteret NV-SØ. Kisten er fremkommet i en afgravet ca, 1,5 m høj skrænt; ingen tegn på høj. Mod NV ses 2 gavlsten, den ene faldet ind i kammeret. Mod NØ 4 bæresten samt en indkilet sten, mod SØ en gavlsten. SV-siden er skjult i jorden. To dæksten, den østlige 1,15 x 0,80 x 0,20 m, knækket i 2 stykker; den vestlige 1,15 x 0,80 x 0,25 m. Bærestenene rager ca. 0,5 m op over jorden. Kammeret delvis jordfyldt. Ca. 6 m SØ for kisten en formodet teglovn, bestående af en samling kampesten og nogle teglsten, der delvis synes fejlbrændte. Ovnen er omfattet af fredningen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)