Ørnehøv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-99

Fredningsnr.
292328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Ørnehøj", 3 x 15 m, noget afgravet i siderne. Delvis træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den høje Aas har "Ørnehøv" ligget; den er nu til Dels overpløjet; der er Sten omkring dens Rand. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ørnehøj", 3 x 15 m., noget afgravet i Siderne. Delvis træbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2/83
Holbæk Museum

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ørnehøj", 2,7 x 17 x 12 m. Siderne mod NV og SØ stejlt afgravet i gammel tid. På en 60 x 40 cm stor sten ved nordlige højfod er indhugget et uregelmæssigt hjulkors, 7,5 x 9 cm. Stenen kan være en udskredet randsten. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5346/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5346/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hjulkors på sten ved højfod, måske moderne.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)