Ørnehøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-102

Fredningsnr.
292327

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl.: matr. nr. 19 l.: 17/8 1935 (Gdr. Hans Jensen og hustru) Høj i skel til matr. nr 19 h og 19 l Høj, 3,5 x 15 m. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bankerne V f. Gaarden har ligget 23 Høje [sb.102-124], paa 3 [sb.102-104] nær sløjfede eller overpløjede. De forskjellige Grupper nævnes: Præstehøjene [sb.108-112 ?], Ørnehøjene [sb.102 -107 ?],Davrehøjene [sb.113-120 ?], Trætroldene [sb.121-123 ?]. ......Af de tre endnu bevarede af Ørnehøjene [sb.102-104] er den ene beskadiget ved en fra Toppen gravet Grøft. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 15 m. Græs- og lyngklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,6 x 18 m. Gammel tilgroet skade (skrænt) mod vest. Tilgroet bunke marksten på sydøstlige højfod; en anden lige syd for højen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)