Hjelmsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100110-9

Fredningsnr.
071315

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højtomt. Lynggroet i mindre hedestykke.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 40' i Diam. 6' h; mange mindre Huller i Overfladen.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet Høj. Diam 17-18.00. Kun Nordranden staar til Højde 1.90. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højtomt. Lynggroet i mindre Hedestykke.

1977 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Meget forgravet høj, mindst 15 meter i diameter. Mod nord og vest står ca. 2 m høj halvmåneformet vold tilbage, ellers er højen gravet af til ca. 3/4 m højde. Dens afgrænsning er vanskelig at erkende, men tilsyneladende drejer det sig om resterne af en temmelig anselig høj. Højen bør undersøges før en sløjfning.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

427