Skovtoppehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-144

Fredningsnr.
292321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Skovloppehøj", 4 x 18 m. Foden afpløjet rundt om. I toppen en tilgroet sænkning. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hen imod Loddens nø Hjørne ligger en anselig, lynggroet, vel bevaret Høj "Skovtoppehøj" kaldet. Fredning af denne er stillet i Udsigt af Ejeren Folketingsmand Jens Rasmussen. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skovtoppehøj", 4 x 18 m. Foden afpløjet rundt om. I Toppen en tilgroet Sænkning. Græs- og lyngklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skovtophøj", 3,5 x 25 x 20 m. I toppen en gammel tilgroet sænkning, ca. 1 m dyb. Lidt ujævn overflade efter gamle kreaturskader, der synes udbedrede og nu er tilgroet med græs. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)