Lysehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-153

Fredningsnr.
292323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Lysehøj", 2 x 17 m. Noget forgravet. GI-sten i top. Delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lysehøj" mod NØ herfor [nø for sb.152] er afgravet i Siderne, Urner med brændte Ben ere fundne i den. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Lysehøj", 2 x 17 m., noget forgravet. G.I. Sten i Top. Delvis kratbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lyshøj", 2 x 15 m. Noget ujævn overflade. Gammelt hærværk. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)