Korskilden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-160

Fredningsnr.
292357

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Korskilden Helligkilden fremtræder som en kampestenssat, vandfyldt brønd af oval form ca. 100 x 125 cm og 150 cm. dyb. Brønden er pla- ceret ved et terrænfremspring, der støttes af et ca. 3/4 m højt, ensidigt stengærde, som udgår fra brønden og på to sider omslutter en ca. 5 x 5 m stor brolagt plads. I brønden er ind- lagt rør, som forsyner gården med drikkevand. Fredningen omfatter brønden, en del af stengærdet og brolægnin- gen. Det fredede areal måler ca. 6 x 7 m, jvf. vedlagte skitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering eller ændring af kil- den og dens tilløb må ikke finde sted uden rigsantikvarens sam- tykke. Det er dog tilladt fortsat at benytte brøndens vand til gårdens brug.
Undersøgelsehistorie  (4)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korskilde, der i fordums Dage skal have haft Helligdomsry, ligger tæt ved Gaarden.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)