Brænneshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-167

Fredningsnr.
292322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Brændeshøj", højtliggende på naturlig bakke, ca. 5 x 30 m. Beplantet i plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet til [Matr.]Nr. 16b ligger den højt fremragende ans. "Brænneshøj". Den har en noget ujævn Overflade; dens Fyld er sandet, som det menes, taget i en Sveje NØ for. Forsøg paa Indkjøb til Fredlysning strandede paa Ejerens høje Pengefordring. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brændeshøj", højtliggende paa naturlig Bakke ca. 5 x 30 m. Beplantet i Plantning.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brændeshøj", 3,5 x 30 m, beliggende på bakketop, hvorfor afgrænsning er vanskelig at fastslå. Gammel afgravning mod nord, helt tilgroet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)