Brænneshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-167

Fredningsnr.
292322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Brændeshøj", højtliggende på naturlig bakke, ca. 5 x 30 m. Beplantet i plantning.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet til [Matr.]Nr. 16b ligger den højt fremragende ans. "Brænneshøj". Den har en noget ujævn Overflade; dens Fyld er sandet, som det menes, taget i en Sveje NØ for. Forsøg paa Indkjøb til Fredlysning strandede paa Ejerens høje Pengefordring. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brændeshøj", højtliggende paa naturlig Bakke ca. 5 x 30 m. Beplantet i Plantning.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brændeshøj", 3,5 x 30 m, beliggende på bakketop, hvorfor afgrænsning er vanskelig at fastslå. Gammel afgravning mod nord, helt tilgroet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra NV
oversigt, set fra NØ
dige øst for høj, set fra øst
oversigt, set fra SV