Serridslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100110-19

Fredningsnr.
071311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 24 m. I N-siden er over en strækning af 15 m Ø-V gravet en bred U-formet indgravning i højen ca. 12 m ind mod Syd. Tilgroede mindre gravninger i sydsiden. Lyng- groet og mod Ø beplantet med grantræer. Lidt fyr på S-si- den. I ager. Højfoden står mod vest med delvis tilgroet skrænt.
Undersøgelsehistorie  (11)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Höi med ubestemt Omkreds.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4.00 høj; Diam 23-24.00. I Toppen er en 8.50 stor, nu 1.50 dyb og lynggroet Sænkning. Fra NV fører en dybt traadt Sti til Toppen. Foden er let overpløjet; i Syd ses en mindre Afgravning midt paa Højsiden. Østsiden indtil Hullet er beplantet med Naaletræer. Resten lynggroet i Ager.

1924 Museal udgravning
Journal nr.: 047/1924
Vendsyssel Historiske Museum
Undersøgelse af stenkiste indeholdende to knive af bronze, en flintkugle samt en slibesten i tre stykker.

1925 Privat udgravning
Journal nr.: 047/1924
Vendsyssel Historiske Museum
Søren Chr. Jensen forærer VHM en bronzekniv, nakkeenden af tyndnakket, slebet økse, en flintkugle samt en slibesten. Genstandene fundet i sb 19 ved gravning efter sten.

1928 Genstand givet til museum
Journal nr.: 047/1924
Vendsyssel Historiske Museum
Lauritz Jensen forærer VHM en tyknakket, slebet retøkse, fragment af jernfibula? og et fragm. af en slibesten fundet i højen sb 19 ved gravning efter sten. Fra marken omkring sb 19 foræres flg. løsfund: en slagsten, fragm. af stenkølle, fragm. af slebet økse, to skiveskrabere, en flækkekniv, 12 flækkefragm., en flintpilespids og fragm. af flintsav.

1928 Museal udgravning
Journal nr.: 047/1924
Vendsyssel Historiske Museum
Undersøgelse af grav fra yngre stenalder indeholdende to tyknakkede, slebne retøkser, fragmenter af tre til fire ravperler, et flintbor, fem lerkarskår, to slagsten samt to små sten med slibeflader. Ved samme lejlighed modtages et"spydblad" egl. flintdolk fundet på marken nær højen.

1928 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1069/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgr. af VHM 1924 og 28. Grave fra yngre stenalder og ældre bronzealder.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 24 m. I Nordsiden er over en Strækning af 15 m. Ø-V gravet en bredformet Indgravning i Højen ca. 12 m. ind mod Syd. Tilgroede mindre Afgravninger i Sydsiden. Lynggroet og mod Øst beplantet med Grantræer. Lidt Fyr paa Sydsiden. I Ager. Højfoden staar mod Vest med delvis tilgroet Skrænt.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)