Ingersholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-217

Fredningsnr.
302315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille kammer i have, dæksten ca. 1,5 m lang, 0,25 m bred og 0,5 m tyk. Hviler på 2 andre, sidestillede sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1949 Museal udgravning
Journal nr.: 67/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille kammer i have, dæksten ca. 1,5 m lang 0,25 m bred og 0,5 m tyk. Hviler på 2 andre sidestillede sten. [sagn: den Fru Inger til Riis, der byggede Faarevejle Kirke, ligger begravet under den store Sten der findes i Gaardens Have].

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæksten, "Ingers grav", Ingersholm. Større granitsten, hugget i rektangulær form, mål ca 1,6x0,85x0,3 m over terræn med en lidt uregelmæssig form, prikhugget/erosion? Den ligger i VNV-ØSØ'lig retning. Mod V mærkes en bæresten under græs. Dækstenen er ret flad og revnet og der er en del mos på overfladen, står delvist under større løvtræer i haven, nedenfor holmen, ca 30 m SSV for stuehus. Der er plantet graner 12 m V for grav. Ejer fortalte, at "Fru Inger" ifølge sagnet skulle have bygget Fårevejle Kirke og være begravet her på holmen, der er opkaldt efter hende. Ligger ret lavt men dog højere end omgivende Lammefjords terræn. Da graner er plantet i kant af have, har jeg ikke påtalt det. Ejer var meget historisk interesseret og havde fin samling af mesol.+neol. flintøkser. Der var ikke fund fra middelalder fra markerne/haven. Graven ligger intakt, ligger i kalkrig jord. . ** Seværdighedsforklaring ** Ret speciel dæksten og placering - .....? grav? Bevoksning: 1983: Mos

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)