Klanghøj

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100110-38

Fredningsnr.
07138

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Klokkestabel/-tårn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: Umatr. kirkegård Tingl.: 8/1 1885 (Kirkeejerne: Propr. Ahnfeldt til St. Rugt- ved, P. Pedersen af Nørgård i Kalum og frk. E. Juel af Hjørring samt præsteembedet). "Klanghøj", 4,25 x 30 m. Den affladede top bærer en klokke- stabel. Den øverste del af østre side afgravet i gammel tid. Mod S og Ø går kirkegårdsdiget over højsiden. På Ø- og N-si- den buske og træer.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kirkegaardens sø. Hjörne ligger en anselig Höi, 75' i Diam. 16' h. Toppen er affladet og paa denne er der opreist en Klokkestabel; ved Foden findes en Indskjæring. Kirkegaardsdiget gaar op over Höien, mod S. omtrent ved dens Fod, mod Ø. ligger derimod c. 25' i Præstegaardens Have og er bevoxet med Træer.

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klanghøj. 4.25 høj, Diam 28-30.00. Toppen danner en 10.50 stor Flade, der bærer Klokkestablen. Et Stendige gaar øst for Fladen over Højen og bøjer tydligere i SV. Fra NV fører en Trappe med Rækværk op til Fladen. Lyng- og græsgroet paa Kirkegaard og delvis i Præstegaardens Have. Fredlyst 8 Januar 1885.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Klanghøj" 4,25 x 30 m. Den affladede Top bærer en Klokkestabel. Den øverste Del af østre Side afgravet i gammel Tid. Mod S og Ø gaar Kirkegaardsdiget over Højsiden. Paa Øst- og Nordsiden Buske og Træer.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Blev fundet som beskrevet.