Vesteraagaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100110-47

Fredningsnr.
07139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 5,75 x 35 m. Toppen affladet. Større tilgroede afgrav- ninger overalt på siderne. Højfoden afgravet og står med lodret skrænt særlig mod S og Ø. Bevokset med gran og andre træer. Mod ager og have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, c 90' i Diam. 20' h; i den nordvestlige Del er der til c. 5' Dybde foretaget en Gravning med Udkastning mod N; ved denne Gravning, som er foretaget for mange Aar siden, fandtes i en Stensætning en Guldspiralring og Brudstykker af en Spiralarmring af Bronce. Ringen blev solgt.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 5.50 høj; Diam c 35.00. Toppen danner en c 10.00 stor Flade, hvortil en Sti fører op fra SØ og snor sig op til Toppen i Øst. I NV. er foretaget en betydelig Gravning, 7.00 x 8.50, der naar op til Fladen. I SV ses en større Gravning midt paa Højsiden, 9.00 bred x 5.50; her er anlagt en Have. Foden er i Syd, Øst og Nord afgravet c 2.00 op ad Siden; i NØ staar nær Foden et Stakit. En anden Sti gaar over Foden i Syd. - Ved Gravningen i NV fandtes i en Stensætning en Guldspiralfingerring og en Spiralarmring af Bronze; Sagerne solgtes; Gravningen er foretaget for en 30-40 Aar siden [ca.1868-78].

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5,75 x 35 m. Toppen affladet. Større tilgroede Afgravninger overalt paa Siderne. Højfoden afgravet og staar med lodret Skrænt særlig mod S og Ø. Bevoxet med Gran og andre Træer. Mod Ager og Have.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, let kratbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)