Bjergene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-508

Fredningsnr.
302238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 10 m, regelmæssigt kuplet, med ubetydelige uregel- mæssigheder i SØ-siden, hvor en stor sten er delvis synlig. Højen ligger på grænsen mellem et græsklædt areal og en gam- mel enebevoksning, således at højens vestlige halvdel er tæt bevokset med ene.
Undersøgelsehistorie  (5)
1978 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,5 x 10 m, regelmæssigt kuplet, med ubetydelige urgelmæssigheder i SØ-siden, hvor en stor sten er delvis synlig. Højen ligger på grænsen mellem et græsklædt areal og en gammel enebevoksning, således at højens vestlige halvdel er tæt bevokset med ene.

1978 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre regelmæssig kuplet høj. I SØ-side er en stor sten synlig. I højens overflade ses flere hånstore sten. ** Seværdighedsforklaring ** Lille høj markant beliggende på top af bakkedrag men ret utilgængelig. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)