Ordrup Næs
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030403-510

Fredningsnr.
292221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdyssen fremtræder som en indtil ca. 1 m høj og ca. 33 m lang højning, der er orienteret nord-syd. På midten af lang- dyssen ses en enkelt meget stor sten og en samling større sten, og ved langdyssens nordlige afslutning en stor rand- sten. Langdyssen er dels græsklædt, dels bevokset med buske. Fredningsgrænsen forløber ca. 2 m fra højningens fod. På ved- lagte skitse er vist fortidsmindets beliggenhed og dets af- grænsning. Den nordlige del af mindesmærket ligger på matr. nr. 8bg af Kaarup og Ordrup byer, og den sydlige del på matr. nr. 4pt af samme ejerlav.
Undersøgelsehistorie  (8)
1978 Byggeri og anlæg
Journal nr.: F53-1007
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2548/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2548/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2548/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Tinglysning
Journal nr.: F53-1007
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdyssen fremtræder som en indtil ca. 1 m høj og ca. 33 m lang højning, der er orienteret nord-syd. På midten af langdyssen ses en enkelt meget stor sten og en samling større sten, og ved dyssens nordlige afslutning en stor randsten. Langdyssen er dels græsklædt, dels bevokset med buske. Fredningsgrænsen forløber ca. 2 m fra højningens fod. På vedlagte skitse er vist fortidsmindets beliggenhed og dets afgrænsning.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Uregelmæssig højning, 1 x 22 x 6 m, orienteret N-S. På højningens top og langs dens østende ses en del sten rage op over jorden. De fleste er under 0,5 m i største udstrækning. Den NØ-ligste sten måler ca. 1,5 m i største udstrækning. Den er væltet og delvis jorddækket. Det er sandsynligvis den NØ-lige randsten. Flere af stenene langs østkanten bærer kløvningsmærker, og er blot rester af større sten. Den nordøstlige ¼ ligger på græsgang, resten på sommerhusgrund, matr. nr. 4 pt, benævnt "Fjordside" på sten ved indkørsel. Angivelsen af bredde er meget omtrentlig, da højningen ikke har en klar vestlig afgrænsning. Ligeledes er længde- angivelsen usikker, idet der ikke ses nogen sydlig afgrænsning. Hvis en sådan har været der tidligere, er den nu slettet ved anlæggelse af græsplæne og sommerhus. Afgrænsningen mellem højningens sydende og græsplænen består af en dynge sten af indtil 0,75 m's længde. De ligger ovenpå sidste års grønsvær. Sagsbehandlerkommentar : Enten er tinglysningsteksten meget ringe eller også er der sket ødelæggelser ved anlæggelse af sommerhus med tilhørende plæne. 9/4 - 1984. Sv. Thorsen oplyser, at den beskrevne situation svarer til den tinglyste. Der gøres derfor ikke yderligere i sagen. ** Seværdighedsforklaring ** Ingen seværdighed. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)