Frenderup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-2

Fredningsnr.
292414

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906, propr. Ulrik Hansen, Frenderupgaard. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Runddysse med gang. Højen 1,75 x 17,5 m. Kamret sekskantet og 2,16 m langt i NNV-SSØ og 1,81 m br. og 1,52 m h. Det er dannet af 5 foroven noget indadskrånende sidesten samt en svær dæksten. Mod SSØ, hvor det er åbent, udgår en 4,20 m lang og 0.76-0.80 m br. gang med 3 sidesten for hver side. Over det inderste par sidesten en mindre dæksten. Højen har 13 anselige randsten (deraf 6 stående, de øvrige væl- tede eller skrånende). På dækstenen har antagelig børn krad- set forskellige figurer, bogstaver og ord ind i overligge- ren, dog kun ganske overfladisk beskadigelse. NMI: Fredet ved skøde af 1850.
Undersøgelsehistorie  (17)
1862 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1862 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1865 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N. for Gaarden ligger en anselig, fredet Dysse: en mindre Gangbygning omsluttet af en rund Høj med en Kreds af c. 4' høje Randstene (se Løfflers Prospekt og Grundplan). Kammeret er af sexkantet Grundform, bygget af 5 indvendig flade Sidestene og med en ligeledes flad Tærskelsten mod Gangen, der vender i SSØ. Det er 6'2" l. 5'2" br. 4'4" h. Gangen er 12' l. 3'5"h. 2'2" br. Gangens inderste Dæksten er bevaret, den har ligesom Kammerets Dæksten en temmelig jævn Overflade. Den Kreds Randstenene danne er 33' i Tværmaal. 6 af Stenene, der alle vende en jevn Side udad staa endnu paa deres Plads. 7 ere omvæltede, omtr 6 mangle. Jordhøjen indenfor dem naar til et Stykke under Overkanten af Kammerets Sidestene. Det kunde synes som Gangbygningen var bleven opført paa Jordhøjen, men Randstenenes Højde set i Forhold til Højden af Kammerets Sidestene viser den opført paa den naturlige Jordsmon omtr. i Niveau med Randstenene. - Der har været Grusgrav ved Siden af Dyssen; derfor indtager den nu en temmlig fremragende Plads i Terrainet. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med Gang. Højen 1,75 x 17,5 m. Kammeret sexkantet og 2,26 m langt i NNV-SSØ og 1,81 m bredt og 1,52 m. højt. Det er dannet af 5 foroven noget indadskraanende Sidesten samt en svær Dæksten. Mod SSØ hvor der er aabent, udgaar en 4,20 m. lang og 0,76-0,80 m. bred Gang med 3 Sidesten for hver Side. Over det inderste Par Sidesten en mindre Dæksten. Højen har 13 anseelige Randsten (deraf 6 staaende, de øvrige væltede eller skraanende). Paa Dækstenen har antagelig Børn kradset forskellige Figurer, Bogstaver og Ord ind i Overliggeren, dog kun ganske overfladisk Beskadigelse.

1972 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret prospekt.

1972 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 510/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Museal restaurering
Journal nr.: F3486/72
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1972 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 510/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering.

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usignerede og udaterede prospekter.

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,9 x 20 x 18 m, med dyssekammer. Rund kæde af 14 store randsten. Polygonalt kammer af 5 bæresten og en stor dæksten; kammeret er 2,16 x 1,81 m; 1,52 m højt. Gang mod SSØ, 4,2 m lang, 0,76 - 0,8 m bred, af 2 bæresten i øst, 3 i vest; inderst en dæksten. Tørmur mellem gangens bæresten. På dækstenen skal findes 3 skåltegn, og yderligere et på en randsten vest for kammeret. Det lykkedes mig ikke at finde dem. Lidt affald i kammer og gang. ** Seværdighedsforklaring ** Flot og velbevaret dysse. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)