Frenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-6

Fredningsnr.
292415

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/8 1936, lmd. Chr. O. Bentsen. Dipl. Afmærkn.: MS 1936, Raklev. Dyssekammer med omgivende høj. Højen er ca. 0.75 x 15 m. Kamret er sat af 5 bæresten og tærskelsten og 1 overligger. Dets længde er 1,12 m, bredden 1,05 m, højden 0,80 m. Ind- gangsåbningen er mod øst, hvor der er 2 gangsten. Gangens længde ca. 1 m. NMI: ..........0,75 x 15-15,5 m. .........
Undersøgelsehistorie  (7)
1936 Museal restaurering
Journal nr.: 178/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer med omgivende jordhøj.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer med omgivende Høj. Højen er ca. 0,75 x 15-15,5 m. Kamret er sat af 5 Bæresten + Tærskelsten og Overligger. Dets Længde er 1,12 m. Bredden 1,05 m. Højden 0,80 m. Indgangsaabningen er mod Øst, hvor der er 2 Gangsten. Gangens Længde ca. 1 m.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav rund høj, 0,5 x 15 m, med dyssekammer i midten. Små randsten langs foden; usikkert om oprindelige eller senere tilkomne. Kammeret består af 1 gavlsten og 2 bæresten i hver side; herpå en dæksten. Mod øst en kort gang af 2 ret små sten. Fredningsbeskrivelsens "tærskelsten" er 2 hovedstore sten i gulvet. Kammerets indvendige længde er 1,12 m, bredden 1,05 m, højden 0.8 m. I højoverfladen omkring kammeret ses en del hovedstore sten. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, evt fjernelse af opvækst,

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)