Grevinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-8

Fredningsnr.
30234

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 18(Ø-V) x 21 m (N-S). Lidt af nordfoden bortskå- ret. Køn og ret velbevaret høj. Græsgroet og med birketræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille rund Høj anlagt ovenpaa en aflang Banke. Der er afgravet lidt af den, hvorved den viser sig for en stor Del opdynget af Haandsten og Flintskærvefyld. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 18 (ØV) x 21 m. (NS). Lidt af Nordfoden bortskaaret. Køn og ret velbevaret Høj. Græsgroet og med Birketræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca 2,5 x 21 x 18 m i N-S'lig retning, rektangulær form. I NØ hjørnet er en sten, randsten? Højen er bevokset med en del mellemstore birketræer med græs under. Den ligger i haves SV-hjørne. (Haveområdet er større end det fremgår af 4-cm kortet.) Der lå et par mursten ved højfod mod NØ, ellers intet affald; gjorde ejer opmærksom på det ulovlige i affald (skriftligt - ingen hjemme). Højen ligger ca 130 m fra landevej, højt i terræn ved skråning ned mod Lammefjord. Postadr. fremgik ikke. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor, velbevaret høj, højt i terræn, nær andre høje. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. . Trådhegn opsat langs højfod.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)