Lundshøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-9

Fredningsnr.
30233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 14 (N-S) x 16 m (Ø-V). Stærkt forgravet fra N, Ø og V. I virkeligheden er kun en del af sydsiden ubeskadi- get. I østre side nær toppen rager en ret stor stenblok frem, dog næppe helt på oprindelig plads. Foden mod Ø og V noget fortrampet af kreaturer. På højsiden nær foden smådynger af marksten. Bevokset med græs og lavt buskads. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her paa Lodden ligger en af Lundshøjene (se Matr.Nr.20); der er bortgravet meget af den mod V. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 14 (N-S) x 16 m. (ØV). Stærkt afgravet fra N, Ø og V., i Virkeligheden er kun en Del af Sydsiden ubeskadiget. I østre Side nær Toppen rager en ret stor Stenblok frem, dog næppe helt paa oprindelig Plads. Foden mod Ø og V noget fortrampet af Kreaturer. Paa Højsiden nær Foden Smaadynger af Marksten. Bevoxet med Græs og lavt Buskads. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (på 4-cm kort nævnt 2 Lundshøje Ø + V). Mål ca 2,3 x 14 x 16 m i Ø-V'lig retning. Højen er tæt bevokset med buskads, hvad der gør nærmere beskrivelse vanskelig. Det var ikke muligt at komme op på højen og se den nævnte stenblok. Omtrent 20 m Ø for højen er en sænkning i skråningen, ser gammelt ud. Kunne ved pleje blive endnu pænere. Den ligger ca 100 m fra offentlig vej, hvor der er mulighed for parkering. Ligger højt i terræn, nær skråning ned mod Lammefjorden. ** Seværdighedsforklaring ** Høj (vegetation dækker overfladen, men ser pænt ud) højt i terræn, nær skråning ned mod Lammefjorden. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stærkt overgroet.. Stendynge af ældre dato på sydside af høj. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)