Bolmosehøjene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-12

Fredningsnr.
292313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 15 m. Lidt ujævn oveflade, men i det hele velbeva- ret bortset fra at et stykke af højens NV-side er bortgra- vet. NV-siden står nu med indtil 1.50 m delvis ubevokset skrænt, dog udgør heraf den egentlige højside vel kun 0,50 m. Græsklædt i ager. NMI: .......højens NV-side (vel en 2-3 m) er bortgravet ......
Undersøgelsehistorie

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.11-13].Paa et Bakkedrag ligger 3 Høje "Bolmosehøjene" kaldede, .. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Lidt ujævn Overflade, men i det hele velbevaret bortset fra at et Stykke af Højens NV Side (vel en 2-3 m.) er bortgravet. NV siden staar nu med indtil 1,50 m. delvis ubevoxet Skrænt, dog udgør heraf den egentlige Højside vel kun 0,50 m. Græsgroet. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Bollerhøje", 2 x 12 m, nordvestsiden stejlt afgravet i gammel tid. Gammel stenbunke, tilgroet, ved nordlige højfod. Støder mod øst sammen med 2923-14. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fremstår ryddet, gamle stenbunker bør fjernes.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SV
højen set fra nabohøj
oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra NV
oversigt, set fra syd
2417 oversigt