Bolmosehøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-13

Fredningsnr.
292314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,10 x 24 m. Toppen affladet. Højsiden en del afgravet mod Ø og S, men tilgroet. På syd-siden buskads. På nord- siden et stort tilgroet hul, hvori plantet gyvel, græsgroet. I ager. NMI: ......plantet gyvel. (Ejeren lovede, at disse skulle blive fjernet hurtigt). Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.11-13]. Paa et Bakkedrag ligger 3 Høje "Bolmosehøjene" kaldede, den østligste [sb.13] størst og særdeles godt bevaret. I Nordsiden af den er der dog ved Gravning fundet en Urne med Aske. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,10 x 24 m. Toppen affladet. Højsiden en Del afgravet mod Ø og S men tilgroet. Paa Sydsiden Buskads. Paa Nordsiden et stort tilgroet Hul, hvori plantet Gyvel. (Ejeren lovede, at disse skulde blive fjernet hurtigt). Græsgroet. I Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Bollerhøje", 4,5 x 30 m, affladet top. Lige vest for toppen et gammelt hul, ca. 4 m i diam., op til 1 m dybt. Højsiderne stejlt afgravet i gammel tid. Alle disse skader er helt skjult af krat, hvorfor rydning af slåen osv. synes en dårlig ide.På toppen af højen ligger et par flade sten, som ligner dæksten fra en hellekiste; begge antagelig sekundært. Mod øst en gammel, helt tilgroet stenbunke ved højfoden. Højen støder mod vest sammen med 2923-13. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fremstår i dag ryddet og plejet evt, fjernelse af gamle stenbunker og et enkelt cementrør, ikke nedgravet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)