Toldemosehøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-18

Fredningsnr.
292315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkappe

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Tollemosehøj", 2,5 x 22 m. Spor efter tilkastet over- fladisk gravning i top og NØ-side. Siderne iøvrigt lidt u- jævne. Græsgroet med grantræer og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Høje, den vestlige [sb.18] størst, opdynget af Sten meget af dens sydvestre Del er bortgravet, hvorved der c. 3 Al. under Højens Top i 1874 er fundet 2 Lerurner med brændte Ben, den ene i et lille Stenkammer. I en af Urnerne var en Bronzekniv. Højene kaldes "Toldemosehøjene" Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tollemosehøj", 2,5 x 22 m. Spor efter tilkastet overfladisk Gravning i Top og NØ Side. Siderne iøvrigt lidt ujævne. Græsgroet med Grantræer og Buske. I Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tollemosehøj", 2,1 x 16 m. Ujævn top på grund af gammel nedgravning. Ligger på bakketop, hvorfor højde og dimensioner er vanskelige at angive præcist. Højden målt fra syd. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. opstilling af skurvogn 25 øst for høj. Overgroet evt pleje. Del dep. i området.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)